Home

Firma Melagris Sp z o.o. jest jednym z producentów ekstrudatów i dodatków paszowych z zastosowaniem w żywieniu zwierząt futerkowych oraz wypełniacza makaronowego i naturalnych gryzaków stosowanych jako doskonały pokarm i przekąski dla psów. Cały łańcuch produkcyjny przebiega zgodnie z zasadami GMP (Dobra Praktyka Laboratoryjna) oraz GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) a zakład jest objęty systemem HACCP.


by Arkadiusz.ikleks | web developer
Copyright © 2014 | melagris.com